+374 10 49 30 00 (7157)+374 47 95 76 61

Աիդա Կիրակոսյան ուսուցիչ

Երկրաչափություն

Ալիսա Բեգլարյան

Հայոց լեզու

Տիգրան Խաչատրյան

Համակարգիչներ

Տիգրան Խաչատրյան

Ինֆորմատիկա

Տիգրան Խաչատրյան

Ապրիլյան պատերազմ

Տիգրան Խաչատրյան

ԲՄՎ

Ծատրյան Վաչե

Ճապոնիա

Անժելիկա Հովհաննիսյան

Ռուսերեն

Մ.Հարությունյան

Հավասարումներ