ՆՈՒՌ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Nur
«Ֆրութֆուլ Արմենիա» հիմնադրամը, արգենտինահայ գործարար և բարերար Էդուարդո Էուրներկյանի կողմից հիմնադրված կազմակերպություն է, որի նպատակներից է՝ իրականացնել կրթական, մշակութային, գյուղատնտեսական, բարեգործական և այլ բնույթի ծրագրեր:

2011թ. հունվարի 26-ին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության և պարոն Էդուարդո Էուրնեկյանի միջև կնքվել է Համաձայնագիր՝ 2005թ. Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Նիկոլաս Նեգրոպոտեի կողմից ներկայացված ՛՛Մեկ համակարգիչ՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար՛՛ (OLPC) ուսումնական ծրագիրը ԼՂՀ կրթական համակարգում ներառելու և ՆՈՒՌ (Նոր ուսումնական ռազմավարություն) անվանումով իրականացնելու մասին:

Է. Էուրնեկյանի կարծիքով, համաշխարհային հանրությունը պարտավոր է ապահովել կրթության և տեղեկատվության հասանելիությունն աշխարհի բոլոր երեխաների համար: Նա հատուկ շեշտում է, որ հայերն ամբողջ աշխարհում, անձնապես, կամ կազմակերպությունների միջոցով, պետք է օժանդակեն ապագա սերունդների կրթությանն ու իրենց լուման ներդնեն:

 

«Այսօր ես փորձում եմ ցանել ԼՂՀ երեխաներին համաշխարհային հանրության մեջ ընդգրկելու միջազգային ջանքերի սերմերը: Նրանք արժանի են համապատասխան կրթություն ստանալուն և տեղեկատվության աշխարհ մուտք ունենալուն:»


«Համաշխարհային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղը տեսնում է միայն պատերազմի ու տարածաշրջանային հակամարտության միջոցով: Մարդիկ չեն տեսնում այն երեխաներին, որ ծնվել ու ապրում են այնտեղ: Այս երեխաները ևս պետք է օգտվեն համամարդկային իրավունքներից, ինչպիսիք են՝ կրթությունն ու տեղեկատվության հասանելիությունը: ՆՈՒՌ-ի միջոցով փորձում եմ կամուրջ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի երեխաների ու աշխարհում առաջարկվող լավագույն կրթությունը ստանալու հնարավորության միջև:»

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՆՈՒՌ ծրագիրը նպատակ է հետապնդում.

• Նպաստել կրթական որակի բարձրացմանը՝ դասարանում, դպրոցում և ընտանեկան մթնոլորտում տեխնոկոգիայի առկայության միջոցով:

• Խթանել հավասար հնարավորությունների ընդլայնումը՝ յուրաքանչյուր երեխայի մի համակարգիչ տրամադրելու միջոցով:

• Մշակել երեխա-ուսուցիչ-դպրոց-ընտանիք-երեխա հարաբերությունները:

• Խթանել դյուրակիր համակարգչի կիրառումը՝ որպես մանկավարժական առաջարկությունների օժանդակ մաս:

• Ներդնել կրթական բովանդակություն՝ առկա տեխնոլոգիական միջոցների կիրառմամբ:

• Ստեղծել մանկավարժական-տեխնիկական օժանդակության համակարգ՝ համապատասխան զարգացումն ապահովելու համար:

• Ապահովել ծնողների մասնակցությունը՝ տեխնոլոգիայի ճիշտ և պատասխանատու կիրառման համար, ինչը կնպաստի երեխային, ինչպես նաև՝ նրա ընտանիքին:

• Ապահովել բոլոր կողմերի մասնակցությունը՝ համապատասխան տեղեկատվության ստեղծման և որոշումների կայացման համար:

• Ավելի հետաքրքիր դարձնել առկա կրթական ծրագրերը՝ տեխնոլոգիական բոլոր հնարավոր միջոցների օգտագործման միջոցով:

 

Վերոհիշյալ նպատակների իրականացմանը նպաստելու ուղղությամբ, կիրառվում են հետևյալ սկզբունքները.

 

• Համակարգիչը ստանալու պահից սկսած, այն դառնում է աշակերտի սեփականությունը՝ համաձայն այն պայմանների, որոնց ծանոթանում է յուրաքանչյուր աշակերտի ծնողը՝ երկկողմ համաձայնագրի ստորագրման միջոցով:

• Համակարգչի կիրառումը պետք է հիմնականում ունենա կրթական ուղղվածություն, այսինքն՝ լինի ուսումնական գործընթացի հետ կապված:

• Ծրագրի կողմից հետագա տեխնիկական սպասարկման ապահովման նպատակով, համակարգիչները համարակալվում և համապատասխանեցվում են աշակերտների տվյալների հետ: Այդ պատճառով, բացառվում է դրանց փոխանակումն աշակերտների միջև:

• Ծրագրի կողմից ապահովված առցանց կապը վերահսկվում է մասնագետների կողմից՝ անչափահասների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: Ամեն դեպքում, ակնկալվում է ծնողի, ուսուցչի կամ այլ պատասխանատու անձի կողմից համակարգչի պատշաճ օգտագործմանն ուղղված վերահսկումը:

• Ծրագիրը պարբերաբար առցանց կտեղադրի համապատասխան ուսումնական նյութեր, որոնց միջոցով ուսուցիչները հնարավորություն կունենան դասընթացներ կազմակերպել, իսկ աշակերտները՝ կկարողանան համապատասխան աշխատանքներ կատարել:

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՆՈՒՌ ծրագրի աշխատանքները սկիզբ են առել 2011թ.: Իր գործունեության սկզբնական փուլի հիմնական նպատակն էր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, մասնավորապես՝ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների դպրոցների աշակերտների ապահովումը դյուրակիր համակարգիչներով:

2012 թվականին, առաջին XO տեսակի դյուրակիր համակարգիչները ուղարկվեցին Ստեփանակերտ: Կազմակերպվեցին դասընթացներ ուսուցիչների համար: Նոր տեսակի համակարգչի հետ ծանոթանալուն զուգահեռ, Ստեփանակերտի տասներկու դպրոցների, Շուշիի երեք դպրոցների և հարակից Քարին Տակ գյուղի դպրոցի աշակերտներն, ինչպես նաև՝ ուսուցչական կազմն ապահովվեցին համակարգիչներով: Դպրոցներում տեղադրվեցին սերվերային համակարգիչներ և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ:

2013 թվականին, արդեն տարրական դպրոցի շուրջ 4000 աշակերտ ունեցավ իր անձնական համակարգիչը: Ծրագիրն առավել թափով շարունակվեց նաև հաջորդ տարում Ստեփանակերտից և Շուշիից բացի՝ ծավալվելով դեպի ԼՂՀ այլ շրջկենտրոններ՝ Մարտունի, Ասկերան, Մարտակերտ, Հադրութ, Բերձոր, Քարվաճառ:

Միաժամանակ, ՆՈՒՌ ծրագիրը նույնպիսի գործունեություն է ծավալել Երևանում և Էջմիածնում: Համակարգիչների տարեկան հանձնումներ են իրականացվել Երևանի հ. 76 «Արգենտինյան Հանրապետություն» և Էջմիածնի «Էդուարդո Էուրնեկյան» դպրոցներում:

Նկատելով, որ անհրաժեշտ է նաև ապահովել ավելի բարձր տարիքի աշակերտների համակարգչային գիտելիքների կիրառումը, ծրագիրը 2013-2015թթ. 6-րդ և 7-րդ դասարանների աշակերտներին, բաժանել է 3000 Classmate տեսակի համակարգիչներ: Նպատակն այն է, որ Classmate տեսակի համակարգիչներով աշակերտներն աշխատեն 6-րդից մինչև 9-րդ դասարանների տարբեր առարկաների ուսումնական գործընթացում:

2016-2017 ուստարվա ընթացքում, Ծրագիրն իր գործունեությունն ընդլայնել է այլ բնակավայրերում: Համակարգիչներ են հանձնվել ԼՂՀ Հաթերքի, Ուղտասարի, Հացիի, Նոր Սեյսուլանի, Վանքի, Մեծ Թաղլարի, Ուխտաձորի, ինչպես նաև՝ ՀՀ Ակնաշենի և Լուսագյուղի դպրոցների աշակերտներին:

 

Մինչև օրս, ՆՈՒՌ ծրագիրը հանձնել է 9616 համակարգիչ, որոնցից՝ 7603 XO տեսակի (1-ից 4-րդ դասարաններ) և 2058 Classmate տեսակի համակարգիչներ (6-րդ և 7-րդ դասարաններ):

 

Ստորև ներկայացնում ենք համապատասխան աղյուսակն՝ ըստ տեսակի և յուրաքանչյուր հաստատությունում աշակերտների քանակի.

 

NoԴՊՐՈՑ`XOCLASSMATE
1.Էջմիածնի «էդուարդո Էուրնեկյան» դպրոց246120
2.Երևանի «Արգենտինյան Հանրապետություն» թիվ 76 դպրոց21330
3.Ստեփանակերտի թիվ 1 դպրոց1116329
4.Ստեփանակերտի թիվ 2 դպրոց628185
5.Ստեփանակերտի թիվ 3 դպրոց25365
6.Ստեփանակերտի թիվ 4 դպրոց10331
7.Ստեփանակերտի թիվ 5 դպրոց28983
8.Ստեփանակերտի թիվ 6 դպրոց21567
9.Ստեփանակերտի թիվ 7 դպրոց1217326
10.Ստեփանակերտի թիվ 8 դպրոց93
11.Ստեփանակերտի թիվ 9 դպրոց342105
12.Ստեփանակերտի թիվ 10 դպրոց685185
13.Ստեփանակերտի թիվ 11 դպրոց37
14.Ստեփանակերտի թիվ 12 դպրոց5621
15.Ասկերանի միջնակարգ դպրոց3933
16.Մարտակերտի թիվ 1 դպրոց11053
17.Մարտակերտի թիվ 2 դպրոց4229
18.Մարտունու թիվ 1 դպրոց6640
19.Մարտունու թիվ 2 դպրոց9840
20.Հադրութի միջնակարգ դպրոց9954
21.Շուշիի Խ. Աբովյանի անվան դպրոց35849
22.Ղազարյանի անվան դպրոց76
23.Մուրացանի անվան դպրոց15
24.Քարին տակի դպրոց49
25.Քարվաճառի դպրոց2628
26.Բերձորի թիվ 1 դպրոց5019
27.Բերձորի թիվ 2 դպրոց3917
28.Խաչարձանի դպրոց3050
29.Գավառի մանկատուն35
30.Շատինի դպրոց110
31.Գեղադիրի դպրոց30
32.Հաթերքի դպրոց126
33.Հացիի դպրոց17
34.Վանքի դպրոց97
35.Ուխտաձորի դպրոց33
36.Մեծ Թաղլարի դպրոց92
37.Ուղտասարի դպրոց43
38.Նոր Սեյսուլանի դպրոց42
39.Ակնաշենի դպրոց12550
40.Լուսագյուղի դպրոց49
41.Արարատի դպրոց57
42.Հարժիսի դպրոց37
43.Գեղանիստի դպրոց40
44.Աստղաձորի դպրոց80
45.Ականաբերդի դպրոց12
46.Նոր Բրաջուրի դպրոց14
47.Նոր Գետաշենի դպրոց6
48.Դադիվանքի դպրոց5
49.Եղեգնուտի դպրոց8
50.Զուարի դպրոց5
51.Նոր Էրքեջի դպրոց8
52.Նոր Խարխապուտի դպրոց8
53.Ծարի դպրոց3
54.Հավսաթաղի դպրոց5
55.Նոր Ղարաչինարի դպրոց4
56.Նոր Մանաշիդի դպրոց6
57.Չարեքտարի դպրոց13
58.Նոր Վերնիշենի դպրոց8
59.Քնարավանի դպրոց6
Ընդամենը`76032120

 

XO ԵՎ CLASSMATE ՏԵՍԱԿԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Այս երկու համակարգիչները հիմնովին տարբերվում են իրարից՝ թե՛ արտաքին տեսքով, թե՛ ծրագրաշարով և ներքին կազմվածքով:

XO-համակարգիչը, նախատեսված լինելով դպրոցական տարրական օղակի համար, աշակերտների տարիքային աստիճանական աճին զուգահեռ կորցնում է իր արդիականությունը: XO-ի պարզեցված ծրագրաշարը բավականին սահամնափակ է դառնում արդեն միջին օղակի աշակերտի համար: Իսկ Classmate համակարգիչը, լինելով այժմ կիրառվող ծրագրերով հագեցած՝ օգտագործման լայն հնարավորություններ է ընձեռում:

Classmate համակարգիչը (հին անվանումը՝ Eduwise) հանդիսնաում է Intel համաշխարհային ընկերության աշխատանքների արգասիքը:

Որպես կանոն՝ համակարգչային տարրական գիտելիքներ են համարվում օպերացիոն համակարգի մասնակի տիրապետումը (Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10), համացանցի կիրառումը և առաջնահերթ Microsoft Office (Word, Excel, Outlook և այլն) ծրագրաշարի տիրապետումը: Այս և մնացյալ բոլոր ծրագրերի հնարավորությունները տալիս է Classmate համակարգիչը:

Լինելով ավելի ամուր կառուցվածքային առումով և արտաքին տեսքից ամբողջությամբ հարմարեցված փոքրահասակ երեխաների օգտագործաման համար, XO-համակարգիչները ներքին սարքավորումների առումով և արագագործությամբ բավականաչափ զիջում են Classmate-ին:

Հաշվի առնելով վերը նշված տարբերությունները, ՆՈՒՌ ծրագրի համաձայն՝ աշակերտը դպրոց մուտք գործելուց ստանում է XO համակարգիչը և տարրական օղակի հնգամյակn ավարտելուց հետո հնարավորություն ստանում համակարգիչը հանձնել և ստանալ Classmate տեսակի համակարգիչը:

 

OLPC XO 1.75 Intel Classmate Clamshell EF10MI2
Պրոցեսոր ARM v7 800 mhz Intel Celeron N2806 1.6GHz
Օպերատիվ հիշողություն 1GB DDR3 RAM 4GB DDR3L 1600 RAM
Հիշողություն 8 GB flash memory 500 GB HDD
Էկրան 7,5’’ TFT 1200×900 10,1’’ 1366×768 HD LCD
Օպերացիոն համակարգ Linux Fedora 18 with Sugar software Windows 8.1 64bit (upgradeable to Windows 10)
Ցանցային հնարավորություններ WiFi, a unique wireless mesh network technology LAN, WiFi, Bluetooth 4.0

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

 

Համակարգչի խնամքը ՆՈՒՌ ծրագրի համար մշտապես եղել է կարևորագույն դրույթ և պայման՝ աշակերտների համակարգչից զրկվելու պայմանից խուսափելու նպատակով: Այդ պատճառով, Ծրագրում գործում է անվճար տեխնիկական ծառայություն, որը համալրված է հատուկ մասնագետներով: Տեխնիկական ծառայությունը կատարում է վերանորոգման, ծրագրերի թարմացումների աշխատանքներ:

Համակարգչի հետ կապված խնդիրները բաժանվում են երկու մասի՝ Hardware (Սարքավորման) և Software (Ծրագրային): Յուրաքանչյուր տեսակի խնդիր պետք է լուծում ստանա միմիայն մեր մասնագետների կողմից, խորհուրդ չի տրվում այլ տարբերակների դիմելը: Այս դեպքում, համակարգիչը կորցնում է հետագայում տեխնիկական սպասարկում ստանալու հնարավորությունը:

Յուրաքանչյուր խնդրի առաջացման դեպքում, աշակերտը, ծնողը կամ դպրոցի պատասխանատուն կարող է կապ հաստատել ՆՈՒՌ ծրագրի գրասենյակի հետ (Երևանում կամ Ստեփանակերտում) և համապատասխան խորհրդատվություն ստանալ: Դիմողի խնդիրը գրանցվում է (ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել վիճակագրություն), որից հետո համակարգիչը հանձնվում է համապատասխան տարածքի տեխնիկական սպասարկողներին՝ անսարքությունը վերացնելու նպատակով: